Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
36
kocht werdt, hoe gij uwe vrijheid herkreegt, en
in de christelijke godsdienst onderwezen werdt?
De Heer heeft toen wèl aan u gedaan; ik hoop
dat gij Hem ook niet zult vergeten hebben. Gij
zijt immers uwe christelijke geloofsbelijdenis getrouw
gebleven ?
— Ach! ik heb mijne vrouw, mijne kinderen
noch mijne onderdanen er toe kunnen brengen:
zij dreven er den spot mede; maar in al de jaren,
die ik niet onder christenen woon, heb ik den
Heer niet verlaten; Het Geloof en het Ome Vader
heb ik nog in mijn geheugen bewaard, en hoop
alzoo in het geloof aan mijnen Heer te sterven.
De Ruiter, zeer godsdienstig van aard, drukte
hem dit ook nog ernstig op het hart, gaf hem
aanzienlijke geschenken en de oude vrienden scheid-
den voor altoos van elkander.
Welk eene nuttige les is er voor ons te trek-
ken uit net gedrag van den neger! Langs welken
weg de Heer ons ook leidt, laat eene booze
of ongeloovige wereld ons nooit aftrekken van
het geloof in onzen Heer, waarvan ons eeuwig
heil afhangt.