Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
' 31
Hop! hop! hop! daar draafde de bles henen. Maar
het paard reed ongemakkelijk, waardoor Kornelis zoo
geEchokt wérd, dat hij niet goed kon blijven zitten:
nu hing hij aan de eene, dan weder aan de andere
zijde van het paard. Hij moest zich aan de manen
vasthouden, wilde hij er uiet afvallen, maar daardoor
liet hij de halsterbanden vieren en begon het paard
harder te draven. „Ho! ho! ho, bles!" riep Kor-
nelis, maar bles hoorde niet. Wip! daar stoof hem
de pet van het hoofd. Bles schrikte en zette het in
galop. „Ho! ho, ho, bles!'' schreeuwde Kornelis,
en zat reeds op de manen van het paard. Maar,
ja wel! bles wilde niet hooren en liep al harder en
harder, hoe meer hij het land naderde.
, Tut te-re, tut-te-re, tut-te-re! ging de bles nu in
vollen ren, tot voor den dam van het land, en bleef
toen in eens staan. Klets! daar stoof Kornelis door de
snelle vaart over den kop van het paard en het damhek
henen, en viel voorover op den grond. Gelukkig
dat de grond daar week en modderig was; anders had
hij dood kunnen vallen. Intusschen, Kornelis zag door
het slijk zoo zwart als een moriaan, en liep nog wel
drie weken met een blauw oog en een dikken neus.
Koinelis heeft den bakker nooit weder gevraagd,
om het paard naar het land te brengen.