Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
30
IV, DE VRAGENDE EN UITROEPENDE TOON.
10.
DE VLUGGE PAARDRIJDER.
— Buurman! mag ik uw paard naar het land
brengen ? — vroeg Kornelis aan den bakker, die
zoo even met den vantwagen was te huis gekomen.
— Ja wel, Kornelis ! maar wilt gij het paard aan
den halster hebben of er op zitten ?
— Neen! ik wensch er op te zitten, buurman!
— Ei! ei! maar kunt gij dan paardrijden?
— Dat zou ik meenen! hebt gij mij verleden Woensdag
niet op den ouden schimmel van den smid gezien?
— Ja! maar weet gij wel, dat mijn bles jong en
dartel is, en vlugger op de pooten dan het paard
van den smid?
— Ja, dat weet ik wel, ik ben daar niet bevreesd
voor; waar moet het paard loopen ?
— Weet gij het land van Olof?
— O ja; is uw land niet daar naast? met die groene
poort en een walvischkaak op den voorsten akker?
— Juist geraden! zult gy het hek sluiten?
— Ja wel, buurman! Wilt gij, als 't u belieft,
mij nu even op het paard helpen ?
— Kom dan maar hier! .... Zit gij nu goed?
— O, als op een stoeltje! voort, bles!