Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
— Och! vaderljeliefI als 'l u belieff niel.|i
— Daar is niets aan Ie doen, marsch! er, in! —
Jan! ik zal Toor u den chirurgijn Jalen halen.
De Buikspreker onlvaagt voor de gegeven proeven
eenig geld en verlrekl.
— Welnu, Willem! wal zegt gij Tan deze kunst ? —
vroeg de vader,
— ]k heb er met verwondering naar gehoord, —
was hel anlwoord. — Toen hij met Gerrit sprak, was
hel, of bel antwoord werkelijk uil den zak kwam,
en toen hij met Jan, die in den kelder zat, sprak,
was het juist, of hel geluid van dezen diep uil den grond
kwam. Hoe gaat dat toch in z^n werk, vader?
— Een Buikspreker bezit de zeldzame vaardigheid,
om met bijna gesloten mond !iit zijne keel geluiden
geheel voort te brengeii, die niet van hem, maar
van een anderen kant schynen Ie komen,
— Is deze kunst al vroeger bekend geweest, vader?
— O ja ! in de oude tgden werd met deze kunsl
veel bedrog gepleegd. Bg de Grieken althans ge-
loofde men, dal zoo iemand eene Godheid in het
lyf had, en hg werd door de heidensche priesters
voor een orakel gebezigd, dat is veor iemand, die.
toekomende dingen voorspel). Do vTaarzeggers, loove-
naars en duivelbanners bedienden zieh inzonderheid