Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
25
— Ocb, lognheer! ik zou in den keider gaan, om,
volgens uw bevel, de ledige wijnflesschen in te
pakken en weg Ie brengen ....
— De wgnflesschen. Taderl die Jan leêg gedronken
heeft.
— Gerrit! begint gij nu te lasteren? Nu, Jan! hoe
verder?
— Wel, mgnbeer! ik had de kelderdeur niet goed
op den haak gezel, en zie I zoo als ik er in wilde
gaan, viel de kelderdeur op mg en ik stortte van
boven nederS Och, mgnheer! help mg, want ik kan
niet staan; ik geloof, dat mgn been aan stuk is.
— Ik mag beschaamd slaan, vader! als Jan niet
beschonken is.
— Mgnheerl help mij maar uit den kelder en geef
mij mgn geld, dal ik bg u verdiend heb. Ik kan
niet langer bg u in dienst blijven,
— Wel waarom niet. Jan?
— Omdat die kwade jongen mg op allerlei wijzen
bg u zoekt zwarl Ie maken, en dingen vertelt, waar
geen woord van waar is.
— Gg moei u aan dien slouten jongen niet storen.
— Dat doe ik wel, mijnheer! want hg weel zgne
verzinsels zoo veel schgn van waarheid Ie geven, dat
gg het soms gelooft.
— Gg hebt gelgk, Jan! — Gerrit! gij zijl een on-
deugende knaap; gg gaal wéér in den zak.