Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
20
weet! O, wat hadden wij daar een pret van.
— En weet gij, waar de duinen uit bestaan?
— Als ik het wel onthouden heb, uit zand; is
het niet zoo?
— Ja! de duinen bestaan geheel uit zand. Nu!
zoo gelooft men vrij algemeen, dat in vroegere
eeuwen, bij vreeselijke orkanen, het zand van den
zeebodem doer de golven op strand is geworpen
en door de kracht der winden tot die geduchte
zandheuvels is opgewaaid. Dit gevoelen wordt ook
nog daardoor bevestigd, dat men onder de duinen
denzelfden grond aantreft, die meer binnenwaarts
gevonden wordt,
— Maar heb ik niet gelezen, vader! dat de duinen
weder afnemen?
— Wel zeker! en weet gij wel waar ze reeds ge-
heel weg zijn?
— Ja! tegenover het dorp Petten in Noord-Hol-
land en op het eiland Walcheren. Heeft men om
die reden daar zulke zware dijken aangelegd; voor
Petten de Hondsbossche, en op Walcheren den
Westkappelschen zeedijk ?
— Juist geraden! En nu zult gij ook wel be-
grijpen, van welk groot nut de duinen voor ons
vaderland zijn; niet waar?