Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
DE DUINEN.
6.
— Vader! zie, die geelwitte streep in het westen;
zijn Jat wolken?
— Wel neen, mijn zoon!* Weet gij dan niet, dat
de wolken gedurig van gedaante veranderen? En
hebt gij niet opgemerkt, dat gisteren en eer-
gisteren en telkena, als de zon schijnt, die geel-
witte streep onveranderd da^tr zichtbaar is?
— O ja! dat alles heb ik wel opgemerkt en juist
daarom komt het mij zoo wonderbaar voor; maar
wat is dat dan, vader?
— Wel, Karei! wel, Karei! is dat nu eene vraag?
Is het u dan vergeten, dat gij verleden jaar, toen
gij met ons op Zomerzorg waart, de duinen be-
klommen hebt? en dat gij toen, zoo ver gij naar
het noorden en naar het zuiden zien kondet, niets
dan duinen zaagt?
4
— O! dat reisje herinner ik mij dikwijls. Ik heb
toen te veel pleizier gehad, om dat immer te ver-
geten; maar zijn dat die zelfde duinen, vader?
Hoe ver loopen die dan wel ?
— Kent gij de noordelijkste punt van Denemarken ?