Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
14
bestaat eene gelijkheid en wederkeerige vriendschap, die
onafhankelijk maakt en vrij is van aUe eigenbelang.
Maar ook onafscheidelijk is de poedel aan zijn heer gehecht;
sterft deze, dan is het de poedel zeker, die hem ter
laatste rustplaats geleidt en vaak den hongerdood op
zijn graf sterft. Hij is de hond, die met zijn heer
sterven wil. — Jean Gavard, een Pransch soldaat, had
te Labarre zich des nachts stil van het leger verwijderd,
om zijn meisje te bezoeken. Ongelukkig werd hij 's mor-
gens vroeg vermist, en gegrepen, toen hij op weg was,
om naar het leger terug te keeren. Als deserteur werd
hij volgens de krijgswet veroordeeld tot de doodstraf.
Reeds lag hij geknield, om doodgeschoten te worden,
toen Rollo, zijn hond, dien men vastgelegd had, op
eens losbrak, door de menigte henen drong, bij zijn
meester jankend opsprong en de voorpooten op diens
schouder legde, alsof hem zijns meesters lot bekend was
en hij met hem sterven wilde. EoUo gaf om géén ver-
bieden, wilde in die stelling blijven, [en belette daar-
door den soldaten op Gavard te schieten, dewijl hij
vóór hem stond eu men het getrouwe dier sparen wilde.
Gedurende dit oponthoud kwam juist Keizer Napoleon
aan, waardoor de uitvoering van het vonnis al meer