Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scanScanned page
Bij den Jitgever dezes is verkrijgbaar:
G. VAN SAÏs|DWIJK, N.egeu hulptafels voor Lagere .
sclioleu, om te plakken aan de keerzijde der Négen .
Leestafels van Priiisen, met Handleiding voor het
gebruik. . ..... ... . /2.50. '
Elke'Hulptafel apart..........30 Ct.
De HaiidleidiDg- apart. . . . . . . . 75 Ct.
-, O eïe n iu ge n in het u at uur 1 ij k lezen
(de Nadruk). Eeu eerst -leesboekje voor de middelste ?
klasse. Achtste druk. . . . ^ . . . . . 15 Ct. ^
-^ , Natuurlijk lezen. Oefeningen voor de mid-
delste klasse, eener lagere school. I. Zesde druk. -20 Ct. ,
—-, Natuurlijk lezen. Oefeniugeu voor de hoogste f
klasse eener lagere school. Jl. Vijfde druk. . 30 Ct. .
'—^—Natuurlijk lezen. Ojefeniugen voor de hoogste *
klasse. HL Derde druk........30 Ct. '
.Natuurlijk liezen, Mengelingen, in Proza '
en Poëzij. Een leesboek voor de hoogste klasse eener
lagere school. Vijfde druk......... .30 Ct.
-—Beknopt Leer- en, Leesboek voor de Jeugd;
over wetenschappelijke' onderwerpen. Derde, veel veiw
beterde Aruk. . '..........30 Ct.
-Beknopte Nederlandsche Spraakkunst.
Een lees- en' leerboek voor de Jeugd. . . ., 30 Ct.
H. C. VAN DER HEYDE, Weest deugdzaam. Een
■ leesboek vdor dé" volksschool......15 Ct.
-, Neemt er een voorbeeld aan. Een lees-
boek voor de hoogere klassen der volksschool. 25 Ct.
-, Onze Geschiedenis. Leesboelc voor de hoo-
gere klasse .....■.......30'Cts
-Meten en W^egen. De nieuw aaugenomen
namen, van de maten "en gewichten, met toepassing op
het berekenen varf de eenvoudigste uitgebreidheden.
Een rekenboek voor de lagere scholen . . . 25'C^^
--, Onze dieren. Een leesboek voor de ^olk
scholen^ ........ . . . . . 30
J. E. HELGE, Ho^ komt dat? Een leesboel -»ve
eenige onderwerpen uit de Natuur, voor de hoogst
klasse eener lagere school. Tweede druk. Niéuw
spelling........... SO fl^