Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
INHOUD.
XTII. De boertige toon.
35. De apen............Bladz 81.
36. Twaalf ambaehten, dertien ongelukken . . »84.
XVIII. Be ernstige toon.
87. Beschouwing van een bloemhof. .... /r 87.
38. De vuilplantjes............ 89-
39. Menschlievendheid.........// 90'
40. Oordeelt niet, opdat gij niet geoordeeld wordt „ 91.
41. De zieke Kees..........»95-
42. De laatste oogenblikken van een braven grijsaard „ 97.
43. Bede van een bedelaar.......»98.
44. De ontboezeming van een wegstervend meisje. » 100.
45. De raoederlooze kinderen aan hunnen vadci enz. ,, 101.
46. De vlinder............ 102-
47. Aan een afgedwaalde......... 104.
48. De vuurbaak........... 105.
49. Zielerust............. 107.
50. Des menschen vindingrijkheid...... 109.
BI. De storm............. 112.
52. Vergankelijkheid.........»115.
53. De nacht............»116.
54. Aan 't nieuw begonnen jaar.....»118.
55. Aan de zon............ 119.
66. Gedachten aan den dood........ 120.