Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
119
gaarne uit ons levensboek gewischl zagen, langs onze
wangen vloeien, als dit jaar in zijn laatste tnidder-
nMchtsunr ons het vaarwel toeroept. Dan vieren wij,
jeugdig kind des tijds! uw afscheid met een kloppend
hart, met dankbaar vreugdegejuich, en gij zuil altijd
bij ons in zegenend aandenken blijven.
55.
Aan de Zon.
{Langzaam en statig.)
De sluier van den nacht is langzaam weggeschoven,
De zon treedt uit de kim, rijst statig weêr naar bov en.
Verspreidt haar glansrijk licht, en wekt de sluim'rende
aard,
In d'arm des slaaps gesust, door Hooger Macht be-
waard.
O, pronkstuk van Gods hand! als ge aan de hemel-
bogen
Des daags den mensch begroet, dan staar ik, opgetogen,
Uw wonder samenstel, uw schittrend schijnsel aan.
En blijf vol eerbied dan uw werking gadeslaan.
Bestondt gij niet, wat zou er van deze aarde worden?
Een vormelooze klomp, een bajert zonder orden.
I Een lichaam, onbewoond, beroofd van levenskracht.
Verborgen en gehuld in een stikdonkren nacht.