Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
118
47.
Aan *t nieuw begonnen jaar.
{Langzaam, statig en met nadruk^
Kind des tijds! treed nader en hegin uwe loop-
baan. Langzaam rolt de voorhang op, die nog ut» ge-
heimzinnig wezen bedekt, en stort gij voor ons uit,
wal de Eeuwige ons beschikt. Merkwaardig zult gij
zijn i'oor duizenden, die, nog lang na uwen volein-
digden loop, zich uwer zullen herinneren; maar dui-
zenden bij duizenden zullen otk reeds in het stof
ritsten, als de laatste toonen van hel wegstervend jaar
den levenden in de ooren klinken. Snel vliegt de tijd
voort; onafgebroken volgen de uren elkander op; de
dag van heden is nauwelijks aangebroken, of hij ligt
reeds in den stroom der eeuwigheid verzwolgen, en
maakt plaats voor den dag van morgen. De tijd be-
staat uil oogenblikken, en evenwel van een enkel
oogenblik hangt zooveel af, Eén oogenblik laat dik-
werf onuitwischbare indrukken in onze ziel achter,
verandert soms den geheelen toestand van ons ge-
moed en beslist over ons geheel levenslot. Die
o»genblikken kunnen heilvol zijn, en ons aardsch
levensgenot verhoogen ; zij kunnen evenzeer ons ramp-
zalig maken en in het verderf storten. O! waken wij
dan onophoudelijk, opdat geen tranen van berouw
over het misbruik van oogenblikken, die wij zoo