Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
116
mensch, 'tis ook desgelijks met des menschen stof-
felijkearbeid. Alle menschelijke werken, al schijnen
zij onvergankelijk, al kunnen zij eeuwen trotseeren,
zij zijn allen ook vergankelijk. Voor de eeuwigheid
bouwen stervelingen niet; de tijd moge langzaam
knagen, in het eind vergruist hij ook het marmer,
en het schoonste pronkstuk der kunst zinkt in
zijne vorige gedaanteloosheid terug.
53
DE NACHT.
(Langzaam, statig en met nadruk.)
De donkre nacht heeft weer zijn sluier uitge-
spreid,
Dit halfrond overdekt, ''k xianschouw Gods ma-
jesteit,
In schittrend starrenheir, vol eerbied opgetogen.
De oneindige Almacht is die alles vormde
en schiep.
Die 't op één enklen wenk uit niet in 't aanzijn
riep
O, onbegrijplijk groot is 's Heeren alvermogen !