Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
115
47.
VERGANKELIJKHEID.
{Langzaam en ttatig.)
Alles is vorgankelgk! Wat toch bevat het on-
dermaausche, hoe sterk, schoon en kostbaar, dat
de tijd niet eenmaal verslindt en doet vergeten,
alsof 't nooit geweest was. Hoeveel plannen
worden er niet gevormd, somwijlen tot stand go-
bracht, en dikwgls al zeer spoedig weder vernie-
tigd. Slaan wg da geschiedboeken open. Hoe
velen zag men het aardsche tooneel betreden, en
na hunne min of meer aanzienlijke of gerucht-
makende rol te hebben uitgespeeld, het weder ver-
laten. Hoeveel menschen gevoelden hier hunne
grootheid, verhieven zich in heerlijkheid boven
atideren, vergaten hunne sterfelijkheid en verbeeld-
den zich halve goden te zijn; doch ztilk' eenijdele
waan, zulk eene dwaze inbeelding kon hen niet
vrijwaren voor het algemeene lot der stervelingen;
ook zij waren vergankelijk, en veeltijds verging
bunne nagedachtenis wet hen. Is dit zoo met den