Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
111
zelfde stoomkracht honderden fabriekon in werking
gehouden worden, of duizenden van menschen langs
ijzerbanen met ongeloofelijke snelheid de landen der
aarde doorreizen. — Hier weder spreekt hij, door het
zoo vernuftig uitgedachte schrift en de telegraaf, tot
zijne vrienden en betrekkingen, die aan de andere zijde
'van den aardbol wonen; dddr verspreidt hij tevens
door de edele drukkunst wijd en zijd zijne be-
schouwingen en overdenkingen. — Hier bouwt
hij zich woningen, die hem beschutten; dädr vormt
hij zich uit de vellen van dieren en de vezels van
planten kleederen, die hem dekken tegen de koude
of beschutten tegen de hitte, — Hier vindt hij
middelen uit, om den doofstomme of den blinde
het levensgenot, dat zij ontberen, te vergoeden;
däär weet hij bij ziekte en krankheden den balsem
der geneesmiddelen, uit kruiden en planten ver-
zameld, toe te dienen; bij storm en brand hulp
aan te brengen en wat niet al meer, Zdd weet
hij zijn verblijf op aarde nuttig en aangenaam te
maken; zoodat elke wetenschap door hem geleerd,
elke ontdekking dooi- hem gedaan, elke kunst door
hem uitgevonden, elk werktuig door hem samen-
gesteld, ons den mensch vertoont als het voortref-
felijkste voortbrengsel der goddelijke Almacht, als
^et pronks.uk der schepping.