Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
11
uil bevrozen waterdeeltjes bestaan, die eene (jroote
hoeveelheid electriciteit bezitten. Alzoo wij weten,
dat hoe dunner de lucht is, zooveel te meer de elec-
triciteit zich verlicht vertoont, en de lucht dunner
wordt, naarmate men hooger in 4en dampkring op-
stijgt, kan men daardoor gemakkelijk begrijpen,
waarom men dit indrukwekkend luchtverschijnsel
meestal in de hoogere luchtgewesten van het noorden
opmerkt.
Hoe het komt, dal de naald van een kompas in
bestendige onrust is, wanneer zich hel Noorderlicht
aan den hemel vertoont, en zelfs in beweging komt,
als er Noorderlicht op handen is, dit kunnen de
geleerden nog niet verklaren; maar het bewijst, dat er
verband beslaat tusschen hel Noorderlicht en de mag-
netische kracht der aarde.
[Jet Noorderlicht is voor de bewoners der noorde-
lijke streken onzer aarde van groot nut, want het
wordt daar dikwijls gezien en verspreidt licht ge-
durende den langen tijd, waarin men de zon niet
ziet.