Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
109
50
DES 1!E\SCHEN VINDINfiRlJKHEIl).
(J,angzaam en een weinig eentoonig.)
Als wij een blik slaan op de hooge voortreffe-
lijkheid van den mensch, dan staan wij verbaasd
over zijn vernuft en zijne werkzaamheid. Wat
zijne verbeelding zich voorstelt, dat poogt hij, door
oefening, door onderzoek, door aanhoudenden ijver,
tot aanzijn te brengen. Slaat maar eens een blik
in de geschiedenis der volken en in het dagelijksch
leven. Hie'r zien wij hem de natuur nabootsen,
en bergen, heuvelen en dalen tol luister en sieraad
der schepping bewerken. Didr zien wij hem de
hemelbollen bespieden, het heelal doorkruisen, de
gedaante, bewegingen en afstanden der planeten,
den loop der kometen berekenen; dan weder met
het gewapende oog de ontelbare levende wezens in
een waterdruppel beschouwen, om die te leeren
kennen. Nii eens zien wij hem de deelen van het
menschelijk lichaam ontleden en de overheerlijke
samenstelling van het geheel aanwijzen; dan weder
door de natuur- en scheikunde de verschillende
werkingen aantoonen, die den groei en de voort-
teling van planten en dieren en tot het ontstaan
dor delfstoffen bevorderlijk kunnen zijn. — Nii