Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
107
47.
(Vermanend.)
O I wat zijt gij dwaas en blind,
Sterveling ! zoo aardsgezind,
Dat gij immer slaaft en wroet,
Om verganklijk, stojflijk goed.
Alles, wat deze aarde ons biedt,
Wat ons aanlacht in 't verschiet.
Wat voor onze zinnen speelt.
Wat ons aantrekt, lokt en streelt, —
H Schijnt ons toe een rijke schat,
Die een duurzaam heil bevat,
Die een blijde zielrust geeft,
't Heiligst, waar de mensch naar streeft.
Dwaze mensch ! neen, goud noch goed,
Rijkdom, schatten, overvloed,
Kennis, wetenschappen, smaak,
Kunstgenot noch zinvermaak ;
Neen! de lente in al haar pracht,
Noch de schoonste zomernacht.
Noch de fraaist bebloemde streek.
Noch hei murmlen van de beek,
Noch de trotsche waterval,
Noch het oog betoovrend dal, —
Neen l wat ook het sterßijk oog,
Wat de zinnen streelen moog,