Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
106
O ja! ook v?y zagen al spoedig de lichlstip; dat
licht ontwikkelde zich al meer en meer, en werd
voor ons een flonkerende ster, waardoor wg weldra
weder in den koers kwamen, dien wij verloren
hadden.
Jonge lieden! gg vindt in deze gebeurtenis een
treflFend beeld van den mensch op den reisweg door
dit leven. Wg worden, o zoo vaak ! op de levens-
zee door allerlei onheilen bedreigd. Wy zgn gedurig
van gevaren omringd. Onze zorgeloosheid bg het
opwellen onzer booze Tjeigingen doel onze levensboot
slingeren en van den koers dwalen ; wg worden be-
dreigd van op de zandbanken der verleiding, en op
de blinde klippen der verzoeking schipbreuk te Ig-
den. Gelukkig de sterveling, die dan nog Igdig alle
moeite aanwendt, om de gevaren, die hem omringen,
te ontwgken door hel bereiken van den vuurtoren,
van waar hel evangelielicht op hem afdaalt, en hg
weder in den koers komt, die hem naar de veilige
haven geleidt. O, mgne jeugdige vrienden! verliest
die vuurbaak, dal hemelscbe licht, niet uit het
oog, wanneer zoniie en verleiding tot het kwade u
aanlachen.