Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
105
47.
(Onderwijzend.)
De zon was achXer eene donkere bank van wolken
weggezonken. De avond viel, en de wind stak op.
't Werd een stormachtige nacht. Nog zaten wg in
de kajuit bg elkander en luisterden naar het gieren
Tan den stormwind door bet want, terwgl het schip
Treeselgk slingerde, — daar kreeg de brik op een»
een hevigen schok. Wg snelden naar boven, en
zagen, dat het bezaanzeil uit de Igken geslagen was,
waardoor het schip van den koers afdreef. Onze ka-
pitein, een ervaren zeeman, gaf met alle bedaard-
heid zgne bevelen, liet zeil minderen en de diepte
peilen. Hij raadpleegde met den stuurman over do
bekomene hoogte. De noodige orders werden gege-
ven, om weder in den koers te komen, hetgeen in
de dikke duisternis, in de nabgheid van zandbanken
ea klippen met alle behoedzaamheid geschieden moest
en hoogst moeilijk was. „Naar mgne berekening",
zeide de kapitein, „zijn wij niet ver van den vuur-
„toren; ontdekken wg dien, dan zijn wij behou-
„den.'' Met beleid werd de reis voortgezet. Wg
stonden bg don voorsteven op den uitkijk. „Licht!
„licht!" riep op eens een matroos, die in het want
zat, „ik zie licbt voor ons, aan bakboordszg." En,