Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
104
47.
Aan een Afgedwaalde,
(Langzaam, bestraffend en met nadruk.)
O mensch! kan zingenot u nelevreugde geven ?
Is H zalig voor uto hart slaag naar dat doel te streven?
Vindt gij alleen vermaak in wereldsche ijdelheid.
Die 't hart verpest, u door haar zingenot verleidt
En aan de wereld boeit? Blijft ge onnadenkend haken
Naar beuzelingen, die u diep rampzalig maken?
Heeft dan, helaas! de zonde u in haar net gesnoerd.
En onmeêdoogend u van 't pad der deugd gevoerd?
Ziet gij den afgrond niet voor uwe voeten gapen.
En blijft gij zorgloos op den rand diens afgronds slapen?
Ontwaak, o mensch! verlaat hel dal der nietig hein.
Dat blinkt van klatergoud, en richt uw wankle schreên
Met wijsheid; haast u toch: gij moogt geen tijd verliezen,
't Berouw komt licht te laat; den heilweg moet gij kiezen.
Het pad, dat u naar 't oord nan eeuwgen vrede leidt;
Verblijf van stoorloos heil, 't gewest der zaligheid.
Strijd dan om in te gaan, daarheen zij uw verlangen.
Ontvlied der zonde dienst-, blijf aan geen schijnschoon hangen;
Kies, voor een wis verderf een eindeloos genot.
En zoek uw hoogst geluk, uw eeuwig heil bij God.