Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
102
Vader! wij bidden, dat God u bewaar\
Voor uwe kindren u la^ige nog spaar',
i>icht tn bestuur onze wankelende sclireên.
Zijn wij u nimmer tol droefheid, o neen!
hefs en bewandel in voorspoed uw pad\
Blijven wij immer uw dierbaarste sekal.
Beis zoo in vreugd tot hel eind uwer baan ;
Lond dan bij moeder daar boven eens aan,
Hoven, ja boven^ daar blikken wij heên.
Kort is ons leven^ voorwaar! hier beneén.
Leeft steeds uw kroost naar '/ gebod van den Heer,
BoveUy daar zien wij elkander dan weêr.
46.
D£ VLIMBER.
(Onderwijzend.)
Op een schoonen herfstdag zat de oude Wol-
uiar in zijn lindenprieeh zijn kleinzoon Theo-
dorus zat naast hem op de groene bank en
uiaakle zijn grootvauer opmerkzaam op eeu fraai
getetkciidc n vlinder, die ovei de bloemen zweefde.