Boekgegevens
Titel: Natuurlijk lezen
Deel: II Oefeningen voor de hoogste klasse eener lagere school
Auteur: Sandwijk, Gijsbertus van
Uitgave: Purmerende: J. Schuitemaker, 1872
5e, verb. en naar de nieuwe spelling veranderde dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7866
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202941
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Natuurlijk lezen
Vorige scan Volgende scanScanned page
10
3
HET NOORDERLICHT.
Nooit zag ik grootscher luchtverschijnsel dan hel
Noorderlicht, dat zich gisteren avond aan den hemel
vertoonde. Eerst bemerkte ik aan den horizon in
het noorden eenige flauwe lichtstrepen, die uit de
kim in afwisselende stralen naar het toppunt schoten.
Deze lichtglans werd gedurig sterker, zoodat weldra
daardoor de gansche kim in het noorden en noord-
westen in eene zee van licht gehuld werd. Toen
hel prachtige natuurverschijnsel zoo ver gevorderd
was, vormde zich nabij het zenith {toppunt) eene
donkere plek, waaruit als uit eene kroon de schitterend-
ste stralen, met de afwisselende kleuren van den regen-
boog getooid al naar beneden schoten. Het geheele uit-
spansel was als met een hemelsch vuur overdekt, lus- •
schen welks lichtstralen de sterren, als zooveel diaman-
ten, uitblonken. Dat prachtige gezicht vervulde mij met
eerbied voor Hem, die Zijne lichten uitzendt langs
den ganschen hemel. Ik zag dit schouwspel een
geruimen tijd met stille bewondering aan, en erkende
daarin Gods onbegrijpelijke grootheid en majesteit.
Men houdt het Noorderlicht, zegt vader, voor dam-
pen, welke aan de polen in de hoogte stijgen, en