Boekgegevens
Titel: Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Deel: VI Tiendeelige breuken
Auteur: Raadersma, H.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1888
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7497
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202926
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page

VOOR DEN DERDEN DEUK.
Om dit Zesde Stukje meer in overeenstemming te brengen
met de Serie getiteld: „Het Schrifteliik Rekenen in de Lagere
School" verschilt de derde druk, in de Tweede en Derde
Afdeeling, nog al vrij wat van den tweeden.
Ik twijfel echter geenszins of deze uitbreiding en verande-
ring zal eene aanmerkelijke verbetering mogen heeten.
In de Derde Afdeeling, de Kubiekmaten betreffende, zijn
de afmetingen alleen door geheele getallen uitgedrukt. Later
hoop ik, bij een mogelijken herdruk van het Zevende Stukje,
ook de Kubiekmaten te behandelen, als de afmetingen in
breuken voorkomen.
Dat dit boekske, van enkele vlekjes gezuiverd, in zijn
gewijzigden vorm op zijne derde reis in veler handen moge
komen, wenscht van harte
H. Raadeesma, Lzn.
Luinjeberd, 31 December 1887.