Boekgegevens
Titel: Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Deel: VI Tiendeelige breuken
Auteur: Raadersma, H.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1888
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7497
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202926
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Niettegenstaande de leerlingen aan vele lichamen gemak-
kelijk de vlakken kunnen opmerken, kunnen zij toch moeilijk
een goed denkbeeld vormen van hetgeen een vlak eigenlijk is.
Kinderen van 7 è, 8 jaar kunnen zich daarvan m. i. ten
minste geen helder denkbeeld maken. Het is daarom ook
niet aan te bevelen, leerlingen van dien leeftijd de opper-
vlakte te leeren bepalen van vierkanten, rechthoeken, enz.
Wel vindt men in sommige rekenboeken opgaven van dien
aard voor kinderen van dien ouderdom, doch ik kan mij niet
voorstellen, dat ze die opgaven met oordeel kunnen oplossen.
Immers, zal een kind de oppervlakte van een' rechthoek of
vierkant berekenen, dan moet het eerst niet alleen een dui-
delijk begrip van hchaam en vlak hebben, maar het moet
ook weten, wat eene lijn, een hoek is. Daarom dan ook,
dat in mijn Rekenboek voor de Lagere School en in deze
Serie voor het uit het Hoofd Rekenen niet eerder van vlak
wordt gesproken, dan nadat de gewone en tiendeelige breu-
ken behandeld zijn. Dat ook dit Zesde Stukje een gunstig
onthaal vinde, is mijn hartelijke wensch.
Raadersma.
Gersloot, 15 September 1879.
Luinjeberd, 15 April 1883.