Boekgegevens
Titel: Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Deel: VI Tiendeelige breuken
Auteur: Raadersma, H.
Uitgave: 's-Gravenhage: Joh. Ykema, 1888
3e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7497
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202926
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Het rekenen uit het hoofd in de lagere school
Vorige scan Volgende scanScanned page
29
c. De oppervlakte van den rechthoek bedraagt derhalve
5 X 7 X • • • cM" = .. . cM».
3. Een vierkant is f M lang en breed. Welk deel is het
van 1 M^?
Kunt ge het door eene teekening op 't bord laten zien ?
4. Een rechthoek is 4| of V" dM lang en 2| of f dM breed.
a. Hoeveel vierkantjes van | dM lengte en breedte bevat
één strook in de lengte van \ dM breedte?
b. Hoeveel zulke strooken bevat de rechthoek?
c. De oppervlakte bedraagt dus 9 X 19 X ••• dM» =
... dM».
5. Eene kamer is 5| M lang en 4| M bi'eed. Hoeveel 25®^®
deelen van 1 M» bedraagt de oppervlakte van den vloer?
Hoeveel M» is dat?
6. Een rechthoek is | dM lang en dM breed. Laat door
eene teekening op 't bord zien, welk deel zijne opper-
vlakte van 1 dM» is.
7. Geef het ontbrekende op:
Een rechthoekig stuk papier is of V dM lang en
of dM breed, dus is één strook in de lengte van J
dM breedte 2-5 X-- - dM», zoodat de geheele oppervlakte
... X 25 X • • ■ dM» = ... dM» bedraagt.
8. Een rechthoekig tuintje is 5f M lang en 4-^ M breed.
Hoeveel 30®^« deelen van 1 M» bedraagt zijne oppervlakte?
Hoeveel M» is dat?
9 Van eene partij tarwe werd eerst het 0,625 deel ver-
kocht en later de rest tegen f 7,5 den HL voor 180 gld.
Hoeveel HL werd eerst verkocht? '