Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
76
vrouw hield zich aan mij vast; zij klappertandde als van koorts.
Helaas! wij zagen, hoe het schip langzaam van zijn anker dreef.
Op dit gezicht zonk de vrouw met een akeligen gil neder. —
Maar nog gaf de wakkere zeeman den strijd niet op. Opnieuw
zagen wij hem alle zeilen bijzetten om aan den woesten orkaan
het hoofd te bieden, toen de duisternis hem aan ons oog ont-
trok. (ieen onzer ging slapen ; allen bleven op de plaats, en nog
altijd richtten wij den blik zeewaarts en verbeidden zoo, ge-
slingerd tusschen hoop en vrees, het aanbreken van den morgen.
De ongelukkige vrouw lag naast ons en snikte en jammerde
zacht.
Tegen den morgen bedaarde de storm plotseling; langzamer-
hand werd het lichter, het vergezicht ruimer. Nu ontwaarden
wij nauwelijks een halve zeemijl voor ons uit de Dorothea, die
met volle zeilen op de haven aanhield. Juichend ijlden wij naar
het strand, en een kwartier later omhelsde Jaspers zijn jonge
vrouw. Maar hoe zag zij er uit! De vreeselijke nacht had diepe
sporen op haar gelaat gegroefd , hare wangen verbleekt, het haar
vergrijsd.»
39. OVERAL.
Volle maan schijnt overal!
Op der bergen hoogste kruinen,
In het meest verborgen dal,
Over bosch en veld en duinen:
Waar ge uw oogen henen richt.
Ziet ge 't zilverreine^ licht.
Echte deugd blinkt overal!
Of ze in 't hoog paleis mag tronen,
Of in laag gelegen dal
't Needrig stulpje mag bewonen:
Waar ge uw oogen henen richt,
Ziet ge 't zilverreine licht.