Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
73
te kennen; zelfs riepen verscheiden stemmen: «Och ja, dat had
ieder onzer kunnen doen!»
«Het komt niet bij mij op,» antwoordde Columbus, «mij
zeiven den roem toe te eigenen van een daad, waartoe de Hemel
mij kracht schonk; doch ik moet de heeren doen opmerken,
dat het bij vele zaken in de wereld, die ons licht uitvoerbaar
toeschijnen, toch dikwijls noodig is, dat een ander ze ons
voordoet. Zou ik — en nu wendde Columbus zich tot den
kamerheer, die eerst gesproken had, — zou ik u mogen ver-
zoeken dit ei zoo op de punt te zetten, dat het niet omvalt ?»
Ue kamerheer beproefde dit aan beide einden , maar te vergeefs.
Zijn buurman vroeg om ook eens de proef te nemen ; ook hem
gelukte het niet. Nu wilde de een voor den ander het kunst-
stuk uitvoeren, deze met drift, gene met bedaardheid; doch
niets baatte.
«Het is onmogelijk!» riepen nu de heeren, kwalijk geluimd,
«gij verlangt iets onuitvoerbaars.» — «imi •k'dhwal,» zai C«l«m-
bus glimlachend tot den kardinaal, «zullen deze heeren aanstonds
zeggen: «Dat kan ieder van ons ook!» Meteen nam hij het ei
en zette het met een lichten slag op de tafel, zoodat het op de
ingedeukte schaal bleef staan. En werkelijk riepen allen als uit
één mond: «Dat liad ieder van ons ook kunnen doen !» •—«juist;»
antwoordde Columbus, «maar 't onderscheid tusschen ons bestaat
hierin, dat gij het hadt kunnen doen, en dat ik het gedaan heb.»
38. EEN STORM OP DE NOORDZEE.
«He! zie eens, wat heldere ster gaat daar in 't zuiden op!»
riep een der passagiers, een jonge dame, uit, terwijl ze in
die richting wees. —• «Dat is geen ster,» verbeterde de
oude stuurman, «maar het 18 zeemijlen verwijderde licht op
Neuwerk, dat juist ontstoken wordt, 't Is niet altijd zoo goed te
zien. Thans is de zee zoo kalm en de lucht zoo klaar, dat men