Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
72
bereikt. Men beweert zelfs, dat er theedrinkers gevonden wor-
den, zoo fijn van tong, dat ze honderden soorten van thee aan
den smaak en den geur kunnen onderscheiden; ja, zij proeven
zelfs, in welk vaatwerk de thee is bereid en welk hout tot het
koken van 't water is gebruikt. Of 't waar is ? Die tongen hebben
te veel overeenkomst met de ooren hier te lande, die 't gras
kunnen hooren groeien.
37. HET EI VAN COLUMBUS.
Ondank is 's werelds loon. Onder de vele voortreffelijke
menschen, die de waarheid van dit spreekwoord in hun leven hebben
ondervonden, behoort de man , wiens naam hierboven staat. Aan
hem is de wetenschap de ontdekking eener nieuwe wereld ver-
schuldigd. Aan hem hadden de koningen van Spanje de aanwinst
van uitgestrekte bezittingen te danken, zoodat zij met trots kon-
den zeggen, dat de zon in hun rijk niet onderging. De groote
man werd echter door zijn kleine tijdgenooten benijd en belasterd,
op hun bevel in boeien geslagen en stierf, — «nadat hij aan de
Spaansche kroon een wereld liad geschonken» — als bedelaar.
Te Havana heeft zijn stoffelijk overschot eindelijk rust gevonden.
Van de wijze, waarop men 's mans groote verdiensten zocht
te verkleinen, levert de volgende anecdote een aardig staaltje.
Op een feest, hem ter eere door zekeren kardinaal gegeven,
hield deze een lofrede op de door Columbus gedane ontdekking.
De aanwezige hovelingen trokken den neus op, omdat aan een
vreemdeling, die bovendien niet van adellijke afkomst was, zoo-
veel onderscheiding ten deel viel.
«Mij dunkt,ï dus nam een van 's konings kamerheeren het
woord, «dat de weg naar de zoogenaamde Nieuwe Wereld niet
zoo moeilijk te vinden was; de Oceaan lag immers open, en
geen Spaansche zeevaarder zou den rechten weg gemist hebben.»
Met hoofdknikken en gelach gaven de voorname heeren hun bijval