Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page

Het vaderland van den koffieboom is volgens sommigen het
bergland Abessinië, en van hier werd hij verspreid over sommige
streken van Afrika, tusschen de keerkringen gelegen, en later naar
Arabië. Hier gedijde de plant op de berghellingen van het
vruchtbare Jemen uitermate goed, zoodat de Mokkakoffie, als de
beste, beroemd werd en bleef tot op den huidigen dag.
Op haar volgt de Javakoffie in deugd. In 1690 werd de
eerste koffieboom in onze Oost-Indische bezittingen geplant, en
tegenwoordig levert Insulinde bijna i deel van alle koffie, welke
jaarlijks in den handel komt, d. i. bij de 100 mill. KG., die
een waarde vertegenwoordigen van ongeveer 70 mill. gulden.
Door Brazilië wordt echter nog veel meer geleverd, nl. de helft
van alle verhandelde koffie, ongeveer 250 mill. KG.
Voor Nederland is dus de koffiecultuur in de gouvernements-
tuinen een hoofdbron van bestaan.
Minder populair dan de koffie is de thee. Wordt gene in
ieder huis eenige malen per dag aangeboden, deze treft men
bijna alleen in de woningen der meer gegoeden en een enkelen
keer daags aan. De verhouding tusschen koffie en thee is ongeveer
als die tusschen bier en wijn, of als tusschen boer en edelman,
't Is, alsof er aan de thee een geurtje van voorname deftigheid
is, waar allen niet even goed over kunnen: vandaar dat menigeen
de drank smakelijk gemaakt moet worden door een of meer
klontjes suiker. De thee is dan ook van voorname afkomst; zij
stamt uit het Hemelsche rijk en staat altijd nog onder bijzon-
dere bescherming van den Zoon des Hemels, nl. den keizer van
China.
Wel wordt de theestruik nu ook elders aangekweekt, o. a. op
.lava; maar nergens levert hij toch zulk een geurig product als
in China. Hier tiert hij het best aan de zuidelijke hellingen van
heuvels en bergen, in de nabijheid van beken en rivieren. Men
plant hem in tuinen op rijen, als bij ons de bessenstruiken, en
in Japan ook rondom tuinen en akkers. Is de plant drie jaar oud,
dan kan men de bladeren oogsten , waarmee in Februari of Maart
wordt begonnen en in Juni geëindigd. De eerste thee, van de
jongste spruitjes, is de beste, de keizersthee, de latere is van