Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
69
Des morgens bij de warme weggen
En bij de pijp na 't middagmaal ....
altijd is de zoete drank der Mokkaboon den echten beminnaar
van de koffie welkom.
Een sterk kopje koffie verdrijft bij den landman de overblijf-
selen van den slaap, als hij bij 't krieken van den zomerdag zijn
legerstede verlaten heeft; en 's avonds na gedanen arbeid ver-
eenigt de pruttelende kan de huisgenooten weder, houdt den
vakerige wakker en geeft zelfs stof tot een gezellig koffiepraatje.
Jammer is 't, dat lastertongen daarbij ook wel eens losraken en
dat buurmans huis en erf, vrouw en kinderen dan vrij wat ge-
havend zouden worden, als die tongen inderdaad gelijk twee-
snijdende zwaarden waren. Maar gelukkig is dit zóó erg niet, al
richten ze veeltijds kwaads genoeg aan.
Niet alleen als volksdrank is de koffie belangrijk voor Neder-
land , als bron van welvaart is zij het niet minder.