Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
66
Mogen andere stroomen dan meer lengte en breedte hebben
en een grootere massa water bezitten, de Rijn heeft genoeg om
niet uit te drogen en niet zooveel om de aanliggende streken
gedurig met overstrooming te bedreigen. Zijn diepte is voldoende
voor vlotten en groote schepen, zijn breedte geen beletsel voor
overbrugging; zijn oevers bieden geschikte wegen voor het ver-
keer der volken.
De Rijn is inderdaad een hartader voor Middel-Europa. In
zijn brongebied ontmoeten elkander de Italiaan, de Zwitser, de
Duitscher en de Franschman. Zijn laagvlakte schuift zich tusschen
het land der oude Saksers en dat der Franken en nadert de
Britsche eilanden. Uit het heerlijke stroomdal van den Middel-
Rijn leiden natuurlijke waterwegen: de Main rechts, de Moezel
links, tot in Middel-Duitschland en Frankrijk. De Rijn zelf
echter vormt den grooten handelsweg tusschen het Zuiden en het
Noorden, tusschen Nederland en Zwitserland, Engeland en Italië,
welke weg een steeds grootere beteekenis krijgt, naarmate het
verkeer tusschen de onderscheidene leden van het Europeesche
statenstelsel levendiger en vriendschappelijker wordt.
35. IN ZEE.
De wolk omhoog, — de zee beneên;
De duintop blinkt van glansen;
't Is, of de pinkjes om ons heen
Met gindsche stoomboot dansen.
Hei! bij die reuzendanspanij
Daar hooren Hollands jongens bij!
De wolk omhoog, — de zee benecn:
De duintop blinkt van glansen;
De baren stormen om ons heen ,
De naakte jongens dansen