Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
BERICHT.
't Is mij gebleken en ook van verschillende zijden verzekerd,
dat de leesstof in de moedertaal voor vele scholen te beperkt
en te gemakkelijk is. Dientengevolge heb ik mij voor en na
onledig gehouden met het verzamelen van stukken, die, naar ik
vertrouw, tot aanvulling van genoemd leesboek kunnen dienen.
Bij een vluchtig onderzoek reeds zal blijken, dat èn de stof èn
de vorm in deze verscheidenheden, waarvan twee deeltjes
zullen verschijnen, meer moeilijkheden opleveren dan het
stukje van de moedertaal. Toch hoop ik, wat inrichting en
strekking aangaat, mij daarbij te hebben aangesloten, zoodat de
leerlingen uit het 8®'® deeltje onmiddellijk in dit i"" deel kun-
nen overgaan.
In één opzicht echter wijkt de inrichting van dit leesboek van
de moedertaal af, nl. wat de oefeningen betreft. Ten einde
de ruimte van het boek geheel beschikbaar te houden voor de
leesstof, zijn de oefeningen afzonderlijk gedrukt. Dit heeft wel-
licht nog voor, dat de leerlingen gedwongen zijn meer op hun
geheugen en nadenken te vertrouvven. Ook zijn er misschien
onderwijzers, die liever zelf de oefeningen opgeven en dus met
de bijgevoegde opgaven niet gediend zijn. In allen gevalle staat
hun nu de gelegenheid open om te kiezen.
De afzonderlijk verkrijgbare opgaven staan in het nauwste
verband met de lessen en kunnen dan alleen goed uitgewerkt
worden, als er goed gelezen is. Het verstaan van nieuwe
woorden en uitdrukkingen en van meer ingewikkelde zinnen, ge-
paard met oefening in het weergeven van de beteekenis en in