Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
56
En vroeg reeds des winters de schemering grauwt,
En 't kunstlicht moet worden ontstoken, —
Wij zien den nacht met goeden moed
Zijn donker pad beginnen,
Wanneer het niet ontbreekt aan gloed
Van 't zonnetje van binnen.
30. EEN GEWAANDE DEUGNIET.
Onbekend maakt o n b e mi n d. . Dat dit een waar woord
is, ondervin-
den we menig-
maal en vooral
met betrek-
king tot de
dieren.Wij ver-
afschuwen de
spin, als een venijnig dier; wij loopen weg voor een pad, omdat
zij vergiftig is; een rilling loopt ons door de leden bij 't zien
van een slang, al is ze zoo onschadelijk als een worm. Ja, nog
verder gaan we; immers wij haten en vervolgen het onbekende
dikwijls tot onze eigen schade. Wij hebben prijzen gesteld op het
dooden van wezels, die de zoo ondeugende veldmuizen verslin-
den ; wij dulden het vernielen der kraaiennesten, welker bewo-
ners de akkers zuiveren van verderfelijk ongedierte.
Hoe vaak zouden we ons belachelijk maken in de oogen van
menig dier, als het verstand genoeg bezat, om over ons doen te
oordeeleri. Maar dan zouden we zeker ook spoedig van onze voor-
oordeelen genezen zijn en ons niet meer zoo dwaas aanstellen als
een paar bejaarde heeren, die, een vleermuis door de kamer
ziende fladderen, met de handen ter beschutting boven 't hoofd
en in gebogen houding wegstormden om zich voor het geduchte
monster in veiligheid te stellen. Gij lacht om die handelwijze van