Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
55
trokken daarom noordwaarts naar de zee, riepen het vreemde land
een «Tot weerziens!» toe en begaven ons op reis naar huis, waar
we na een tocht van verscheiden dagen gelukkig aankwamen.
Zie zoo , kindertjes ! nu is 't slapenstijd;» dus eindigde de moeder
haar verhaal, en ook de vader gebood van den dakbalk stilte.
Eenige oogenblikken daarna sliepen allen en droomden van het
verre, schoone land. En toen er eenige weken verloopen waren
en de herfst kwam met zijn vlagen , gingen ook zij met hun ouders
op reis naar Afrika en keerden als knappe, bereisde zwaluwen
het volgende voorjaar in hun geboorteplaats terug.
29. HET ZONNETJE VAN RINNP:N.
Het zonnetje schijne zoo helder als ooit.
Het koestere heuvels en dalen,
En alles, waarmede de schepping zich tooit,
Vergulde het met zijn stralen, —.
De schoonste zomerzonneschijn
Vervroolijkt hart noch zinnen,
Wanneer wij niet vervroolijkt zijn
Door 't zonnetje van bfnnen.
Maar ook als het oog op het donker gelaat
Der schepping geen vreugde ziet blinken.
En regen en wind op de vensteren staat ,
En ramen en ruiten rinkinken, —
Men heeft er last noch hinder van
In stille huisgezinnen ,
Wanneer men zich verkwikken kan
Aan 't zonnetje van binnen.
Of ook als des avonds de dagtoorts verflauwt,
yot ze onder de kim is gedoken,