Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page

angst maakte zich van ons meester, en we waren in het eerste
oogenbhk niet in staat om weg te vliegen. Gelukkig kwam moe-
der en dreef ons al schreeuwende op de vlucht. Met één sprong
zat het vreeselijke dier op den tak, dien we pas verlaten had-
den , en met angstig kloppende harten bereikten wij ons nest.
Daar onderhielden onze ouders ons over het booze dier en over
andere van onze vijanden, zooals den marter, den bunsing en
den havik. Tot ons leedwezen moesten wij hooren, dat ook de
menschen daaronder gerekend worden, zij, die we zoo liefhad-
den en zooveel van liefde hoorden spreken.
Met het vliegen ging het nu van dag tot dag beter; weldra
zwierven we alleen rond en verschaften ons zeiven het noodige
voedsel. Ook kregen we verschillende kennissen onder de vogels
uit de buurt, en daar waren ook zwaluwen bij, die er echter
anders uitzagen dan wij.s
«Och ja, ik heb mij er vaak over bedroefd, dat wij, kinde-
ren, niet zoo'n mooi, glanzig zwart pak hebben als u, moe,»
snaterde een der kleinen.
«Stel je gerust, kind!» hervatte de moeder, «als je wat ouder
wordt, krijg je ook zulke kleeren.»
«Ook die sierlijke slipjes met witte 'vlekken V» vroeg de kleine.
Zij bedoelde den gaffelvormigen staart.
«Ook die, en een bruin mutsje en een bruin vest, gelijk dat
bij ons mode is. Er zijn er namelijk in onze familie — huis-
zwaluwen heeten ze — die wat burgerlijker gekleed gaan. Overi-
gens bouwen ze haar woningen als wij, maar zoeken niet zulke
veilige hoekjes in de schuren of onder het dak, waar ze voor