Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
27. UIT HET LEVEN EENS VOGELS.
1. de jeugd.
Het was een heldere, warme avond in Augustus; de sterren
fonkelden als edelsteenen op een blauw kleed, en de bleeke maan
zag vriendelijk neer op de
sluimerende aarde. Midden
in het dorp stond een ouder-
wetsch gebouw, om welks
gevel de wijnstok zijn ranken
slingerde, terwijl een reus-
achtige pereboom zijn lakken
uitstrekte ver over het be-
moste stroodak. Onder dit
dak, aan een vooruitsprin-
genden balk , hadden zwa-
luwen haar nest gebouwd,
waarin thans vier bijna vol-
wassen jongen lagen. De moe-
der hield een wakend oog
op hen, de vader echter zat
op den balk, zijn gewone
slaapstee, daar in het nest geen plaats meer was.
«Wanneer zullen we toch eens uitvliegen?» vroeg de jongste;
«ik kan goed voelen, dat mijn vleugels sterker worden en zou
zoo gaarne eens over huizen en boomen zweven, ver, ver weg.
Dat moet heerlijk zijn!»
«Je bent een kleine wijsneus,» sprak de moeder, «je kunt het
slechtst van allen vliegen en wilt het eerst het nest uit. Weet je
dan , hoe het daarbuiten uitziet en wat je daar al overkomen
kan ?»
«Neen, dat weet ik niet,» antwoordde de kleine; «maar u
wildet ons daarvan immers vertellen , Moe, en van hetgeen u al
ondervonden hebt.»