Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
41
bouwt een nieuwe woning daar, waar hij kort geleden alles ver-
loor, en waar hij eerlang misschien weder alles en zijn leven er-
bij verliezen kan.
24. MAART.
Geen sneeuw ligt meer in veld en bosch,
(}een ijsbaan dekt rivier en beken,
Natuur prijkt straks in schooner dos.
Wil duizendtongig tot ons spreken:
Hoog in de lucht klinkt 's leeuwriks lied.
De spreeuwen fluiten op de daken,
De grasmusch kweelt in 't oeverriet
En doet er 't poelenkoor ontwaken.
Niet ten onrechte 'draagt deze maand haar naam naar den
krijgsgod der Romeinen. Onophoudelijk bijna en in 't openbaar,
en niet bij tusschenpoozen en in 't geheim als voordezen , wordt
er strijd gevoerd in de natuur. De nacht wil nog gaarne een
keer de wateren in boeien slaan, maar zon en wind dulden dat
niet; de akkers worden een enkele maal bekorst, de weiden be-
rijmd, maar nog vóór den middag zijn alle sporen daarvan
uitgewischt. Enkele sneeuwbuien ontlasten zich, maar zoodra de
vlokken de aarde aanraken, vergaan zij tot droppels. Zachte
zuidwestenwinden waaien , doch worden al gauw weer door noord-
sche stormvlagen verdreven.
Toch wordt de lucht gestadig milder, en Flora's lentekleed
gaandeweg bonter. Op de sneeuwklokjes volgden het geurige
viooltje en het stiefmoertje, in de weiden madelief en koekoeks-
bloem. Aan duizenden boter-, sleutel- en paardebloemen hebben
de zonnestralen hun gouden glans geschonken.
En hoe nu ook de Maartsche buien bij tusschenpoozen woe-
den , zij kunnen het overal ontwaakte leven niet meer vernietigen.