Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
ti39,
overgebleven. OversUooniingen, die het geheele eiland overdek-
ken en de muren en vensters der hutten met schuim bcspatten,
zijn iets zeer gewoons.
Een vreemd schouw-
spel bieden dan de
boven het water uitste-
kende stroodaken aan ,
en een vreemdeling zou
bij dit gezicht niet
vermoeden , dat daar-
onder een gezin om
de theetafel zit, zonder
zich al te zeer te be-
kommeren om den
woeligen Oceaan daar-
buiten. Maar dikwijls,
vooral in October tot
April, komt met den
vloed de storm opzet-
ten. Dan stijgt het
water tot zes meter
boven gewoon peil; dan komen zonder tusschenpoozen de gol-
ven aanrollen, alsof ze 't erop gezet hadden, al wat weerstand
biedt uit den weg te ruimen. Dan wordt ook het onversargdste
gemoed beangst; de moeder slaat de schrik om 't hart, als zij
op haar kinderen ziet; de vader slaat met bezorgden blik het
steeds wassende water gade.
Maar de zee houdt vol; krachtiger beukt zij de fundamenten
der woning, en het eene stuk na het andere van de werf sleurt
zij mee. De palen van het huis, die uit voorzorg even diep in den
grond geheid zijn , als ze erboven uitsteken , worden bloot ge-
woeld. De zee schudt ze heen en weer, dat ze kraken. Nu nemen
de verschrikte bewoners met de beste have de vlucht op den
zolder, 't Is ook meer dan tijd; want reeds bezwijken de muren ,
en alleen de stevigste steunsels schragen nog het dak, de laatste
toevlucht. Met den overmoed van overwinnaars houden beneden