Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
19. HEB UW NAASTEN LIEF!
In zeker stadje woonde , naar luid van 't verhaal, in de vorige
eeuw een nagelsmid, wiens naam, helaas! verloren gegaan is,
doch wel voor 't nageslacht bewaard had mogen blijven, zoo
goed als die van menig hoogen potentaat. De man bezat van
zich zelf geen vermogen; met behulp van eenige weldenkende
lieden was 't hem evenwel gelukt een eigen zaak te beginnen.
Maar hij moest ook nu hard werken, om voor zich en de zijnen
den kost te winnen en was daarom van den vroegen morgen tot
den laten avond ijverig bezig.
In zekeren nacht — de klok had reeds twaalf geslagen —
kwam een aanzienlijk heer, een vroegere schoolmakker van den
baas, de smidse voorbij en hoorde tot zijn verbazing nog de
krachtige hamerslagen van den werkman. Begeerig om de oor-
zaak van zoo laten arbeid te weten, trad de heer binnen en
vroeg den baas, waarvoor hij toch wel zoo diep in den nacht
aan 't werk was.
«Voor een ongelukkig man, mijnheer!» antwoordde de smid.
«Eenigen tijd geleden heeft hij bijna alles door een brand ver-
loren , en nu werk ik voor hem 's morgens twee uur vroeger en
's avonds twee uur later. Want ziet u, geld heb ik niet om hem
te geven, en ook mijn spijkers kan ik niet voor niemendal
wegdoen: ik heb voor mijn gezin de gewone verdiensten hoog
noodig. Maar wanneer ik per dag vier uren langer werk dan
anders, maakt dat per week twee dagloonen, en zooveel doe
ik nu den man de spijkers goedkooper. Ja, ziet u, elk moet
toch zijn naaste dienen, zooals hij 't best kan.»
Wat nu de rijke man gedaan heeft, meldt het verhaal niet;
maar zeker is 't, dat hij een nuttige les ontvangen had.