Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
innering uit mijn kinderjaren en geeft mij nog altijd veel te
denken. Ik ben vervuld met eerbied voor de grootheid der
schepping, wanneer ik de hemelsche gave als diamanten zie schit-
teren aan een grashalm of als parelen fonkelen in den bloem-
kelk. Ja, het water is een kostelijke schat.
17. REINAART EN DE PATRIJS.
't Was winter. Vriend Reintje sloop loerend door 't woud.
Wat had hij een honger! Wat was hij koud!
't Konijntje, het haasje, de kleine muis.
Zij zaten altemaal stil te huis.
Dus liep hij alleen door struiken en haag
En snuffelde rond met een ledige maag.
Daar kwam hij toevallig een kever voorbij;
Ons vosje zag hem en riep: «Hei, hei!
«Jij zwarte dreumes, kom hier gezwind!
«Ik heb je wat te vertellen, mijn vrind!» —
De kever kwam nader met hangenden kop
En smeekte: «Gena, heer! Och, eet mij niet op!» —
«Kom, wees maar niet bang en jammer zoo niet!
«Hier heb ik een briefje, zooals je ziet,
«Dat breng je nu vlug aan juffrouw Patrijs;
«Je weet haar wonen ? — 't Is wel, goede reis!
«En als je nu flink je boodschap doet,
«Dan hou je van mij een fooitje te goed.» —
De kever liep heen in vluggen draf _
En gaf den brief bij de juffrouw af.
Zij las den inhoud en riep: «Ei, ei!
«Hoe vriend'lijk! hoe aardig! wat eer voor mij!
«Heer Vos geeft heden bij maneschijn
«Een bal en noodigt ook mij op 't festijn.
«Kom, 'k wil het gauw aan mijn zusters vertellen,