Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
zich te ontworstelen aan de handen van een paar buren. Want
haar kind is daar nog in het brandende huis, haar jongste
kind. — «Waar?» roept een krachtige stem, «waar?» — «Daar,
daar!» en eenige handen wijzen naar een vertrek, waaruit een
zwakke hulpkreet zich laat hooren. — En onze jonkman aar-
zelt niet; met een enkelen trap is het vensterraam verbrijzeld,
en hij dringt door den rook naar binnen. — «Verloren! hij is
verloren!» roepen de omstanders en staan verstomd. — Maar
neen! «Gered! gered!» klinkt het een oogenblik later. Met het
bewustelooze kind op den arm, zelf zwart geblakerd door den
rook en met gezengde kleeren, springt de moedige jongeling uit
het raam en schenkt de moeder haar lieveling weder. De om-
standers zijn onuitputtelijk in lof en dank, maar hij trekt zich
bescheiden terug en keert tot zijn makker in de herberg.
«Wat zijt ge toch een dwaas!» roept deze hem te gemoet.
«Daar bederft ge uw goed en waagt ge uw leven voor een ander
en nog wel voor een wildvreemde. Wat beweegt u daar toch
wel toe?»
«Niets anders dan mijn eigen hart,» was 't antwoord van den
brave. «Ik had medelijden met de arme moeder en kon haar
droefheid niet aanzien, zonder een poging tot redding te wagen.
Dat hart zegt thans ook tot mij: «Gij hebt wel gedaan!»
en dit is mij de schoonste' belooning.»
15. LIEFDEGIFTEN.
De liefdegiften, stil gegeven ,
Zijn dooden, die in 't graf herleven,
Zijn bloemen, die den storm weerstaan,
Zijn sterren, die nooit ondergaan.