Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
\
\
\
11. AUGUSTUS.
't Is middag. Loodrecht schiet de zon haar stralen
Verzengend neer op loover en op kruid.
De straten zijn ontvolkt, en op den landweg
Geen levend wezen : ieder zoekt beschutting
In 't koel vertrek. De voerman laat zijn paarden.
Van tuig ontdaan, gebonden in den hof,
En drinkt zijn bier in schaduw van de linde.
De koeien liggen droom'rig in de wei
En kauwen op de straks genoten spijze,
Terwijl de schapen achter 't traliehek
Een schuilplaats zoeken, 't Lustig lied der vooglen
Verstomt , en niets meer hoort men dan 't gegons
Der muggen en in 't gras 't getjierp der kevers.
Daar ginder in den brand der middagzon
Strekt zich het bouwland uit met goudgeel koren.
Hier staat het reeds in garven, rij aan rij,
Maar ginds nog wacht het op de scherpe sikkel.
De maaiers rusten achter 't kreupelbosch
En zaamlen nieuwe kracht in zoete sluim'ring.
Gesterkt dan, tijgen zij opnieuw aan 't werk.
En winnen zoo hun brood in 't zweet des aanschijns.
Doch wie zijn moeielijke dagtaak blij verricht.
Dien wordt de zegen waarlijk niet onthouden;
En wie van 't karig loon den broeder geeft,
Die niet meer werken kan, vindt in zijn harte
Een schat terug, die hem gelukkig maakt.
12. RECHT EN LIEFDE.
Het recht spreekt: «Ieder het zijne!»
De liefde: «Neemt ook van het mijne!>