Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
19
klaagde, dat die wolk machtig was boven hem. En tevreden
was hij niet.
Hij wilde de wolk zijn, die zoo machtig was.
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide; iU zij gelijk
gij gezegd hebt.»
En hij werd een wolk en plaatste zich tusschen de zon en de
aarde en ving de stralen op, zoodat het gras groen werd.
En de wolk regende in groote druppen op het aardrijk en
deed de rivieren zwellen, en banjirs voerden de kudden weg.
En zij verwoestte door veel waters het veld.
En zij viel neer op een rots, die niet week. En ze klaterde
in groote stroomen, maar de rots week niet.
En ze werd toornig, omdat de rots niet wijken wilde en
omdat de sterkte van haar stroomen ijdel was. En tevreden was
zij niet.
Zij riep: «Aan die rots is macht gegeven boven mij. Ik wenschte
die rots te zijn.»
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: «U zij gelijk
gij gezegd hebt.»
En ze werd rots en bewoog niet, als de zon scheen, en niet,
als het regende.
En daar kwam een man met houweel en met puntigen beitel
en met zwaren hamer, die steenen uithieuw uit de rots.
En de rots zeide: »Wat is dit, dat die man macht heeft boven
mij en steenen houwt uit mijn schoot?» En tevreden was zij niet.
Ze riep: «Ik ben zwakker dan deze,.....ik wenschte die man
te zijn.»
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: cU zij gelijk
gij gezegd hebt.»
En hij was steenhouwer. Eu hij hieuw steenen uit de rots met
zwaren arbeid, en hij arbeidde zeer zwaar voor weinig loons,
en hij was tevreden.
banjirs — overstroomingen.