Boekgegevens
Titel: Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Auteur: Raaf, Harm de
Uitgave: Groningen: Noordhoff & Smit, 1883
2e dr
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 7455
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202916
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Verscheidenheden voor de hoogste klassen der lagere school: een vervolg op De moedertaal
Vorige scan Volgende scanScanned page
i8
En hij was rijk. En hij rustte op een baleh-bakh^ en de klam-
boe was van roode zijde.
En de koning des lands toog voorbij, met ruiters voor zijn
wagen. En ook achter den wagen waren ruiters, en men hield
den gouden pajong boven het hoofd van den koning.
En toen de rijke man dit zag, verdroot het hem, dat er geen
gouden pajong werd gehouden boven zijn hoofd. En tevreden
was hij niet.
Hij zuchtte en riep: «Ik wenschte koning te zijn.»
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: «U zij gelijk
gij gezegd hebt.»
En hij was koning. En vóór zijn wagen reden vele ruiters,
en ook waren er ruiters achter zijn wagen, en boven zijn hoofd
hield men den gouden pajong.
En de zon scheen met heete stralen en verbrandde het aard-
rijk, zoodat de grasscheut dor werd.
En de koning klaagde, dat de zon hem schroeide in 't gelaat
en macht had boven hem. En tevreden was hij niet.
Hij zuchtte en riep: «Ik wenschte de zon te zijn.»
En er kwam een engel uit den hemel, die zeide: «U zij gelijk
gij gezegd hebt.»
En hij was de zon. En hij zond zijn stralen naar boven en
naar beneden, naar de rechterzijde en naar de linkerzijde, en alom.
En hij verschroeide den grasscheut op de aarde en het gelaat
der vorsten, die op de aarde waren.
En een wolk stelde zich tusschen de aarde en hem, en de
stralen der zon stuitten daarop terug.
En hij werd toornig, dat zijn macht weerstaan werd, en hij
baleh-baleh — bamboezen rustbank.
klamboe ~ gordijn.
pajong — zonnescherm. De kleur der zonneschermen duidt
naar landswijs, doch volgens officieel vastgestelde bepalingen den
rang van 'l Hoofd aan, wien zoodanige pajong wordt nagedragen.
Effen verguld is 't hoogste.