Boekgegevens
Titel: Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1897
13e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202915
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
In Mei 1875 verscheen de eerste druk van »Leest Pret-
tig," een leeshoek voor de lagere school, en werd van alle
kanten zoo gunstig ontvangen, dat ik mij daardoor aange-
spoord zag, aan het verlangen der uitgevers te voldoen,
en in denzelfden geest eene geheele serie leeshoeken voor de
lagere school te schrijven, die achtereenvolgens in tien
verschillende deeltjes het licht heeft gezien.
Dank zij de welwillende belangstelling, waarmede mijn
■arbeid bij voortduring ontvangen werd, heb ik daarover geen
spijt behoeven te gevoelen, maar integendeel vrijheid gevonden
naast deze eerste serie eene nieuwe te bewerken, die in aard
en strekking geheel met de eerste orereenkomt.
Mf^t bescheidenheid hlijf ik heide seriën in de welioillende
■aandacht mijner ambtgenooten aanbevelen.
Leiden, Januari 188U. W. F. O.
Deze dertiende druk is, op verzoek van den Uitgecei'
gereed gemaakt door
N. 15L10UWER en
Leiden-, Jan. 1897. W. CRAMER.