Boekgegevens
Titel: Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1897
13e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202915
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
4:3
bloemenmeisje het geldstuk in de hand, nam den ruiker,
en ging heen. Het arme kind keek haar na. Zij was zoo
blij met haar geldstuk, zij kon niet eens gelooven, dat
zij het wezenlijk had. Maar zij voelde het toch in de
hand, en toen zij die opendeed, toen, ja, toen schrikte zij.
Dat was geen kwartje; het was veel grooter. En het
was niet van zilver, maar van goud. Zij had eens zoo'n
geldstuk gezien, toen Vader nog leefde. Het was tien
gulden waard. Ze sprong op en keek naar de dame.
Waar was die gebleven ? O ja, daarginder liep zij met
den ouden heer. In een oogenblik was het bloemenmeisje
bij haar. »Juffrouw," zeide ze tegen de dame, »u hebt mij
een kwartje willen geven, maar dat is een goudstuk!"
Toen begon de dame te lachen, en de oude heer legde
zijn hand op haar schouder en zei: »Je bent een braaf
kind, hoor! Dat goudstuk raag je houden." —■ O, Mijn-
heer," riep ze toen, »ik dank u voor mijn zieke moe-
der en voor mijn arme broertjes en zusjes." — »Is het
daarvoor, dat je die bloemen verkoopt?" vroeg nu de
oude heer weer, »wacht dan even." Toen haalde hij een
papiertje uit den zak en gaf het haar, »Daar," zeide hij,
»breng dat aan uw moeder. Ik geef het u, omdat gij
zoo eerlijk zijt." Toen keerde hy zich om en ging met
zijn dochter heen. Maar het arme meisje liep zoo spoe-
dig zij kon naar Moeder, om te vertellen, wat er gebeurd