Boekgegevens
Titel: Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Auteur: Oostveen, W.F.; Brouwer, N.; Cramer, W.
Uitgave: Purmerend: J. Muusses, 1897
13e dr.
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Obr. 6981
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202915
Onderwerp: Communicatiewetenschap: lezen
Trefwoord: Lezen, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Wie leest er mee?: leesboek voor de lagere school (het vijfde der eerste serie)
Vorige scan Volgende scanScanned page
33
je by het fornuis, deed de deur open en greep met beide
handen een hoopje spanen, zoodat zij het muisje meepakte.
Toen hurkte zij op den grond en wilde de spanen in
het fornuis stoppen om spoedig het water aan de kook
te krygen.
De arme muis gevoelde zich niets op haar gemak, toen
zij zoo tusschen die spanen gekneld zat; maar toen zij de
hitte van het vuur begon te voelen, sprong zij in eens iiet
fornuis uit, op den schoot van het dienstmeisje en daar
vandaan op den grond. »Ach baas!" riep het meisje,
»een muis, een muis!" De baas en de knecht sprcmgen
beiden tegelyk op, om de muis te vangen. Maar die was
niet lui en had zich heel gauw in een fijn dameslaarsje
verborgen, dat op den grond naast het fornuis stond. Ze
kroop, zoo diep ze kon, in de punt van de laars en ver-
roerde zich niet. »Ik zie niets," zei eindelijk de schoen-
maker. »Laat maar loopen; als de kater binnenkomt, zal
hij het muisje wel vinden." Toen werd alles stil en het
muisje hoorde verder niets, dan het knetteren van het
vuur en het kloppen op den steen. Toen waagde zij
het, een beetje in de laars naar boven te klimmen en
door een vetergat te kijken. Maar toen ze merkte, dat de
knecht dienzelfden kant uitkeek, kroop zij maar weer
gauw in haar hoekje. Een poosje later werd er geklopt
en kwam er een dienstmeisje binnen. »Zyn de laarzen
"Wie leest er mee? 5e d. Ie Serie 13e dr. 3