Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
47
Kuil, m. @rubc, w. — n.
Kuit, V. ÏRogen, m. ê; —
Kunne, v. ®efdf)Ied)i, s. eê; er.
Kuras, o. Aürafe, m. eä; e.
Kurk, O. Äorf, m. eë; e. (ö).
Kurk, O. Stöpfeï, m. ê; --
Kwakkel, m. ïöat^td, w. — n.
Kwartel, m. 2öa^tel, w. — n.
Kwarts, o. Cuorj, m. eê; c.
Kween, v. gnjitter, m. ê; -
Kwendel, v. Ouenbeï, m. —
Kwyl, V. Speichel, m. ê; —
Kwün,ni. Sc^minbfud^t,w.-en,
Kwikstaart, m. Sac^ftetje, w.
— n.
L.
Laars, v. Stiefel, m. ê ; —
Labberdaan, V. Saberban, m. §; e.
Lach, m. Sachen, s. (o).
Laconisme, o. SaÏDniêmuê, m.
— men.
Lak, O. fiatf, m. eê; e.
Lambriseering, v. ©etäfel, s.
ê; -
Lamfer, o. gior, m. e§; e.
Lampet, o. äßofferfanne, w. - n.
Lancet, o. Sanjette, w. — n.
Landschap, o. fianbjc^aft, w.
— n.
Lariks, m. Sertï^e, w. — n.
Last, m. en o. 2aft, w. — n.
Laster, m. SSerleumbung, w. — en.
Latinisme, o. Satiniêmuê, m.
— men.
J.avas, V. ßiebftädel, m. ê; —
Lavei, v. ^eierabenb, m.
Ledikant, o. «ettfteöe, w. - n.
Leem, o. 2ef)m, m. ê; e.
Leest, V. Seiften, m. ê ; —
Leeuwerik, m. Serene, w. — n.
Leg, m. Sege^eit, w. — en.
Legioen, o. Segion, w. — en.
Lei, V. S^iefertafel, m. ë; -
Lei, V. Schiefer, m. § ; -
Lekkerbeetje, o. Secferbiffen, m.
ê; -
Lemmer, o. Glinge, «w. - n.
Lemmet, o. ^oc^t, m. e§; e.
Lemoen, o. Semone, w. — n.
Leng, V. Sangfijc^, m. e.
Lente, v. grü^Hng, m. ê; e.
Lessenaar, m. ^uït, s. eê; e.
Letter, v. ©ud^ftaben, m. në; n.
Liberalisme, o. Siberalièmuö,
m. - (O).
Lichaam, o. Körper, m. —
Lidmaat, ra. TOtglieb, s. e§; er.
Lidwoord, o. ^rtifeï, m. -
Lyf, O. Seib, ra. eê; er.
Lijftocht, m. Seib3U(^t, w. — en.
Lijk, O. Seid^e, w. — n.
Lijm, V. Seim, m. e.
Lijnwaad, o. Seintoanb, w. — e.
Likeur, v. Siqueur, m. è; e.
Lil, O. ©aïïerte, w. — n.
Lilhng, V. Sittern, s. (o).
Limoen, m. Simone, w. - n.
Lineaal, v. Sineal, s. ä, e.
Log, V. Sug, m. ß; (o).
Lol, V. epaB, m. eê; e. (ä).
Lommer, v. Sd^atten, m. ê; -