Boekgegevens
Titel: Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Auteur: Okon, C.
Uitgave: Zwolle: W.E.J. Tjeenk Willink, 1888
Nimwegen: H.C.A. Thieme
2. verb. und beträchtlich verm. Aufl
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: NOK 09-836
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_202912
Onderwerp: Taal- en letterkunde naar afzonderlijke talen: Duitse taalkunde
Trefwoord: Duits, Leermiddelen (vorm)
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leitfaden beim Unterrichte in der deutschen Sprache
Vorige scan Volgende scanScanned page
46
Klont, V. Stüct, s. e§; c.
Klotsing, V. ©dfilagen, s. § ; (o).
Klungel, V. Cumpen, m. §; -
Kneep, v. Sniff, m. c§; e.
Kneu, V. Hönfling, m. §; e.
Knie, v. finic, s. —
Knoet, m. Inute, w. - n.
Knoflook. 0. SnoHauch, m.e0;e.
Knol, m. SRübc, w. — tt.
Knot, V. Süjchel, s. -
Kobold, O. fioMb, m. ë; e.
Koeltje, o.frif(hctaBinb,m. e§;e.
Koer, m. SBorte, w. — tt.
Koets, V. aSett, s. eë; en.
Kof, V. Kofff^iff, s. eë; e.
Koffie, V. ffaffee, m I; —
Kogel, m. fiugel, w. — n.
Kokinje,v.3uderbaII(hen, s.ë;-
Koliek, 0. fiolif, w. — en.
Kolokwint, m. feloquinte, w.
— n.
Kolom, V. spfetler, m. 0; —
Kom, V. 9!apf, m. eë ; e. (a).
Komeet, v. iïotnet, m. en. en.
Kompas, o. Sontpafe, m. e§; e.(a).
Kompres, o. fiontpreffe, w. — n.
Koningszeer, o. fiopfgrinb, m.
e§; e.
Kooi, V. Souer, s. §; -
Kook, V. fiochen, s. ë; (o).
Kool, V. fioljl, m. e§ ; e.
Koorts, V. gieter, s. § ;
Koppel, m. Koppel, w. - n.
Koraal, o. Sljotal, m. §;e. (et).
Koraal, o. ftovaiïe, w. — n.
Kordon, o Korbon, m. ë; e.
Kornis, v. .ftarniß, s. e§; e.
Korre, v. Slufternnelj, e§; e.
Korrel, v. fiorn, s. ë; er; (ö).
Kossem, m. aSamnte, w. — n.
Kost (prijs), m. fioft, w. - (o).
Kost(uitgaaf),m.Soften, mz. w.
Kot, O. §ütte, w. — n.
Kous, V. Strumpf, m. el; e. (ü).
Kout, m. ®efprfi(h, s. e§; e.
Kozijn, O. Sprs genfterrohmcn,
m. ë; —
Kraam, m. SSube, w. — n.
Kraan, v. Srahn, m. eë; e.
Krakeel, o. 3onf, m. e§; (o).
Krakeling, m. Sretjet, w. -n.
Kramp, v. Krampf, m. eë; e. (ö).
Krauw, v. Sc^tag, m. eë; e. (ö).
Kreatuur, o. Kreatur, w. — en.
Krediet, o, Krebit, m. S; e.
Krekel, m. ®rille, w. — n.
Krevel, v. Kriebeln, s. §; (o).
Kriezel, v. Kritmdjen, s. §; -
Krijt, O. Kreibe, w. - n.
Krimp, v. 93Jangel, m. ë; — (ö).
Krinkel, in- Krümmung, w. — en.
Krip, O. Kripp, m. e§; e.
Kristal, o. Kr^ftaH, m. e§; e.
Krodde, v. S8artf)afer, m. §; —
Krok, V Kroct, m. e§; e.
Krokodil, m. Krofobitl, s. eë; e.
Kronkel, m. gälte, w. — n.
Krop, V. Kropffalat, m. ë; e.
Kruiderij, v. ©ewurj, s. eë; e.
Kruik, V. Krug, m. eë; e. (ü).
Kruimel, v. Krüntc^cn, s. ë; —
Kuch, V, puften, m. ë; —